In English In English
Forside BæredygtighedProdukter & innovationJob & karriere Om os  Ι  Presse  Ι  Kontakt  Ι  

Du er her: Cheminova.com Om os News & views Syv milliarder munde at mætte

Syv milliarder munde at mætte


Oprettet dato: 20. januar 2012


Befolkningstilvækst og stigende krav om mere kød på bordet hos middelklassen sætter landbruget under pres for at levere fødevarer nok.

 

Med udgangen af oktober 2011 rundede verdens befolkningstal ifølge FN syv milliarder. Tallet er fordoblet i løbet af ca. 40 år. FN forventer, at befolkningstallet vil passere otte milliarder om 14 år.

 

I 2050 vil vi være 9,3 millarder mennesker på jorden. I dag sulter næsten en milliard mennesker. Vi lever i en konstant fødevarekrise, og landbruget skal hvert år levere flere og flere fødevarer blot for at følge med væksten i antallet af mennesker.


Fødevarebehovet skal dækkes

Det stigende folketal betyder selvsagt behov for flere fødevarer. Man kan ikke komme uden om, at det er et grundlæggende og særdeles praktisk problem, at der skal produceres tilstrækkeligt med fødevarer til at dække det stigende behov. Middelklassen i Kina og Indien vokser også. Det betyder, at behovet for kød stiger. Dermed er der et stort behov for foder, som landbruget også skal levere.

 

Det er en udfordring for landbruget at udnytte den tilgængelige landbrugsjord bedst muligt.

 

 Læs her hvordan Cheminova bidrager.

 

 

Den politiske stabilitet er truet

Behovet for fødevarer og foder er stigende. Når menneskene bliver frigjort fra den værste fattigdom, begynder de at efterspørge en varieret kost med kød, frugt og grønt.

 

Alt sammen noget, der kræver en bedre og mere effektiv planteproduktion.

 

Læs her, hvordan brugen af plantebeskyttelsesmidler spiller en rolle.

 

Kød kræver et væsentligt større input af foder, end hvis vi spiser planteprodukterne direkte. De mange munde, der skal mættes, og ønsket om bedre fødevarer og et bedre liv stiller krav til samfundet. Forventningerne til fødevareforsyningen er en betydelig politisk faktor. Det er yderst foruroligende, at selv mindre ubalancer i fødevareforsyningen kan udgøre en sikkerhedspolitisk udfordring.

 

 

”Fremme af landbrugsproduktion er nøglen til at brødføde verdens befolkning. Vi har besluttet at investere i og støtte forskning og udvikling i landbrugets produktivitet.”

 

Meddelelse fra G-20 mødet i Cannes d. 4. november 2011

 

Læs også

 

 CSR-rapport


Vi bruger cookies på dette website iforbindelse med login, og kun hvis brugeren ønsker, at brugernavn og password for login skal huskes. Læs mere her >>

Alfabetisk indeks  Ι  Sitemap  Ι  Disclaimer notice  Ι  Privatlivs politik